Cesty za horizont

Cesty za horizont

Václav Vokolek

Grafická úprava a sazba: Michal Chodanič

Písmo: Tabac

vydalo nakladatelství Euromedia

v roce 2019